ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПОГОДЖЕНО
м.п._______________________________

 

«___» ______________________ 2018 р.
(орган місцевого самоврядування, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

 1. Інвестор (замовник): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ ФІРМА «ТЕХНОВА»

Поштова і електронна адреса: 14014, м. Чернігів, вул. Ушинського, 23, cn.tec@tehnova.com.ua

 1. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва: На існуючої території КЕП «Чернігівська ТЕЦ» м. Чернігів, вул. Ушинського, 23
 2. Характеристика діяльності (об’єкта): КЕП «Чернігівська ТЕЦ» розташована за територією  міста, в промисловому районі. На даний час встановлена теплова по­тужність КЕП «Чернігівська ТЕЦ» складає 409 Гкал/год, електрична 210 МВт. ТЕЦ є  виробником теплової та електричної енергії .  Теплова енергія відпускається для потреб населення, а також промислових та бюджетних споживачів міста Чернігова. Електрична енергія, що виробляється на станції в повному обсязі відпускається до Єдиної  Електричної Системи  України. , КЕП «Чернігівська ТЕЦ» визнано потенційно небезпечним об’єктом.

Технічні і технологічні дані: реконструкція освітлення, світоогородження та маркування димових труб №1, 2 виконується з встановленням сучасних попереджувальних ліхтарів ЗОМ-80LED та заміною силових кабелів.

 

 1. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності реконструкція освітлення, світоогородження та маркування димових труб №1, 2 виконується з метою приведення у відповідність до вимог діючих нормативно-технічних документів.
 2. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – не потребує

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних  –  не потребує

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

енергетичних – при будівництві  та  експлуатації – від існуючих систем.

(види, обсяги, джерела)

водних – при будівництві вода на господарсько-питні потреби, якість питної води повинна відповідати санітарним нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 (забезпечує підрядник).

                                                     (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення )

трудових – в період будівництва – спеціалізована будівельно-монтажна бригада, в період експлуатації – діючий персонал

 1. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): При будівництві – автотранспорт за потребами будівництва, використаються існуючі автошляхи
 2. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: Дотримання гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, допустимі рівні шуму під час будівництва та експлуатації
 3. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потребує.
 4. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – не впливає

повітряне – при будівництві викиди під час зварювальних робіт (оксид заліза, оксид марганцю), від автотранспорту та будівельної техніки (оксиди азоту, оксиди сірки, оксид вуглецю, сажа та вуглеводні); При експлуатації – не впливає.

водне – не впливає

ґрунт – не впливає

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає; об’єкти природно-заповідного фонду відсутні

навколишнє соціальне середовище (населення) – не впливає

навколишнє техногенне середовище – не впливає

 1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: Малонебезпечні побутові відходи (IV класу) та будівельні відходи підлягають вивезенню за договором з організацією, що має відповідну ліцензію
 2. Обсяг виконання ОВНС: Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003
 3. Участь громадськості: не потребує___________________________________________________

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)

 

 

ЗАМОВНИК

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»

Генеральний директор

 

 

______________ О.Ю. Щербина

 

ПІДРЯДНИК

ТОВ «ТРІАДА-ЕНЕРДЖІ»

Директор

 

 

________________________ Є.М. Шепеленко