Повідомлення про плановану діяльність

Повідомлення про плановану діяльність

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Підприємством передбачено впровадження заходів щодо реконструкції обладнання Чернігівської ТЕЦ з метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії задля наближення високоефективної когенерації, що передбачає, зокрема, підвищення рівня надійності та ефективності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі), виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище, забезпечення безперебійного, стабільного та якісного теплопостачання споживачів, виробництва теплової та електричної енергії.

 

Повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Дата розміщення: 19.02.2019