Інформація щодо розподілу загальних обсягів споживання теплової енергії для надання послуг

Шановні споживачі!

Інформуємо Вас, що з моменту укладання публічних індивідуальних договорів приєднання про надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води між виконавцем КЕП  «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» та споживачами послуг, відповідно до порядку визначеного Законом України від 09.11.2017 № 2189 «Про житлово-комунальні послуги», а саме з 01.11.2021 року, розподіл загальних обсягів споживання теплової енергії для надання послуг здійснюється згідно «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» (далі – Методика), затвердженої наказом Мінрегіонбуду від 22.11.2018р. № 315, зареєстрованої в Мінюсті від 28.12.2018р. за № 1502/32954.

Відповідно до вимог Методики, визначений порядок розподілу загальних обсягів теплової енергії, використаної для надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води споживачам багатоквартирних будинків, а саме:

 1. Для проведення розподілу загальних обсягів наданих послуг споживачам визначається фактичний обсяг спожитої теплової енергії по будівлі (житловому будинку) за даними вузла (вузлів) комерційного обліку.
 2. 2. Загальний обсяг теплової енергії, спожитої для надання послуги з постачання теплової енергії, розподіляється на:
 • обсяг теплової енергії витраченої для забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення;
 • обсяг теплової енергії витраченої на опалення місць загального користування (МЗК) та допоміжних приміщень будівлі;
 • обсяг теплової енергії витраченої на опалення квартир (житлових приміщень) та нежитлових приміщень (вбудовано-прибудованих приміщень комерційного призначення) у будівлі.

2.1. Для будівель в яких частина приміщень (квартир, нежитлових приміщень) або всі приміщення оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії, виконавцем на кінець кожного розрахункового періоду (протягом опалювального сезону) розраховується мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії на опалення 1м² опалюваної площі. Вихідними даними для даного розрахунку є обсяг теплової енергії, витраченої на опалення квартир та нежитлових приміщень будівлі, та загальна опалювана площа квартир та нежитлових приміщень у будівлі.

У кожному розрахунковому періоді (протягом опалювального сезону), виконавцем перевіряється дотримання вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в квартирах та нежитлових приміщеннях будівлі, які оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії. У разі, якщо визначений згідно переданих споживачем даних вузла розподільного обліку обсяг теплової енергії, використаний на опалення квартири або нежитлового приміщення, за розрахунковий період є меншим від обсягу теплової енергії, розрахованого згідно мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будівлі та опалюваної площі квартири або нежитлового приміщення, – виконавцем проводиться донарахування обсягів теплової енергії до мінімального середнього обсягу.

У разі, якщо споживач не надав виконавцю показань вузла розподільного обліку теплової енергії за розрахунковий період, виконавець протягом 3-х розрахункових періодів проводить нарахування обсягу спожитої теплової енергії по середньому споживанню в попередньому опалювальному періоді, але не нижче  мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будівлі з урахуванням опалюваної площі квартири або нежитлового приміщення. Якщо споживач протягом більш ніж 3-х розрахункових періодів не надав виконавцю показань вузла розподільного обліку, подальші розрахунки з даним споживачем проводяться, як із споживачем, приміщення якого не оснащене вузлом розподільного обліку (з подальшим перерахунком та перерозподілом загальних обсягів між усіма споживачами будинку після отримання показань від споживача). При цьому період для перерахунку не може перевищувати 12 розрахункових періодів (календарних місяців).

Обсяг теплової енергії, який розподіляється на потреби опалення споживачів, квартири або нежитлові приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку, зменшується на обсяг донарахованої теплової енергії до мінімальної частки середнього питомого споживання по квартирам або нежитловим приміщенням, які оснащені вузлами розподільного обліку.

Донарахування обсягів теплової енергії до величини мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будівлі здійснюється з метою унеможливлення опалення квартир або нежитлових приміщень за рахунок суміжних опалюваних квартир або нежитлових приміщень, запобігання утворення грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщень та будівлі.

2.2. Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення, складає відповідну частку (%) від загального обсягу теплової енергії спожитої на потреби опалення будівлі:

 • для будівель з індивідуальними тепловими пунктами (ІТП) без регулювання за погодними умовами – 15%;
 • для будівель підключених від центральних теплових пунктів (ЦТП) – 8%.

За рішенням співвласників будівлі, для визначення обсягів теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення, можуть бути застосовані дані звіту енергетичного аудиту, виданого спеціалізованою організацією.

Обсяг теплової енергії, витраченої для забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, розподіляється між усіма квартирами та нежитловими приміщеннями будинку будівлі пропорційно до їх площ.

2.3. Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень, визначається в залежності від етажності будівлі та складає відповідну частку (%) від загального обсягу теплової енергії, спожитої на потреби опалення будівлі:

 • для одноповерхових будівель – 20 %;
 • для двоповерхових будівель – 18 %;
 • для триповерхових будівель – 16%;
 • для чотириповерхових будівель – 14%;
 • для п’ятиповерхових будівель – 12 %;
 • для шестиповерхових будівель – 10%.

За рішенням співвласників будівлі, для визначення обсягів теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень, можуть бути застосовані дані звіту енергетичного аудиту, виданого спеціалізованою організацією.

Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень, розподіляється між усіма квартирами та нежитловими приміщеннями будівлі пропорційно до їх площ.

2.4. Відповідно, за результатами розрахункового періоду, виконавець надає споживачеві рахунок на оплату наданих послуг з постачання теплової енергії, який сформований з урахуванням наданих послуг з опалення квартири або нежитлового приміщення, забезпечення функціонування внутрішньо-будинкової системи опалення будинку, опалення МЗК та допоміжних приміщень будинку, донарахувань до обсягів мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будівлі (у разі фіксації відхилення), перерахунків згідно оформлених актів претензій.

 1. Послуги з постачання гарячої води (ГВП) складаються з :
 • обсягів споживання гарячої води за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності – за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування;
 • обсягів споживання теплової енергії витраченої для забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП.

3.1. У разі, якщо споживач не надав Виконавцю послуг показники вузлів розподільного обліку гарячої води за розрахунковий період, Виконавець послуг протягом 3-х розрахункових періодів проводить нарахування спожитої гарячої води по середньому споживання попередніх періодів. Якщо споживач більше 3-х розрахункових періодів не надав виконавцю послуг показань вузла розподільного обліку, подальші розрахунки з даним споживачем проводяться, як із споживачем приміщення якого не оснащене вузлом розподільного обліку (з подальшим перерахунком та перерозподілом загальних обсягів між усіма споживачами будинку після отримання показань від споживача). При цьому період для перерахунку не може перевищувати 12 розрахункових періодів (календарних місяців).

3.2. Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП визначається в залежності від місця приготування гарячої води – місця встановлення водопідігрівача (в будівлі або поза будівлею) та наявності рушникосушарок у будівлях, і складає відповідну частку (%) від загального обсягу теплової енергії спожитої на потреби ГВП:

 • для будівель із рушникосушарками та приготуванням гарячої води в будівлі за наявності циркуляції – 15 %;
 • для будівель без рушникосушарок та приготуванням гарячої води в будівлі за наявності циркуляції – 7 %;
 • для будівель із рушникосушарками та приготуванням гарячої води поза межами будівлі за наявності циркуляції – 9 %;
 • для будівель без рушникосушарок та приготуванням гарячої води поза межами будівлі за наявності циркуляції – 3 %;

За рішенням співвласників будівлі, для визначення обсягів теплової енергії, витраченої забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП, можуть бути застосовані дані звіту енергетичного аудиту, виданого спеціалізованою організацією.

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, розподіляється між споживачами будівлі пропорційно до загальних площ всіх приміщень будівлі.

3.3. Відповідно, за результатами розрахункового періоду, виконавець надає споживачеві рахунок на оплату наданих послуг з постачання гарячої води, який сформований з урахуванням обсягу споживання гарячої води та обсягів теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньо-будинкової системи ГВП.