Оголошення на проведення конкурсу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “ТЕХНОВА”
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф. 87 т. /ф. 359-09-16 (18) e-mail: [email protected] IBAN №UA2330034626002010790201 АТ “СЕНС БАНК” в м.Києві Код ЄДРПОУ 24100060

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (надалі Товариство) оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік. Інформація про замовника:

Найменування замовника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА»
Код ЄДРПОУ: 24100060
Місцезнаходження замовника: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф. 87
Контакти замовника: (044) 359 – 09- 16
Дані щодо діяльності та фінансового стану Надаються учасникам конкурсу за їх запитом безкоштовно

Інформація про процедуру:

Кінцевий строк подання пропозицій: 05 квітня 2023 р. 18:00
Дата проведення конкурсу: 08 квітня 2023 р. 11:00
Очікувана вартість:  До 100 000 грн.

Інформація про послугу:

Вид послуги: Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за 2023 рік.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності: Проведення аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258 –VIII від 21.12.2017 р. та надання Звіту незалежного аудитора щодо повного пакету фінансової звітності загального призначення, її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних  стандартів бухгалтерського обліку та законодавству України.
Місце надання послуг: м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф. 87
Період перевірки:  2023 рік
Термін надання послуг:  з моменту підписання договору – до 31 травня 2024 р.
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:  –    відповідають встановленим Законом вимогам щодо надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; –    включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; –    за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг; –    не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству; –    можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності; –    пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства; –    мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства; –     не мають стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю.
Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:  –    не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; –    подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію; –    подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.
Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити: –    основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності; –    комерційну пропозицію із зазначенням вартості послуг; –    лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
Подати пропозицію можна за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф. 87 та/або на електронну пошту: [email protected] Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
Додаткова інформація про діяльність ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.
Результати конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом Товариства.
Про результати конкурсу усі учасники, що приймали участь, будуть повідомлені електронною поштою.
Порядок проведення конкурсу на аудит.