Історія підприємства

Про компанію Історія підприємства

КЕП «ЧЕРНІГІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ТОВ ФІРМИ “ТЕХНОВА”

Чернігівська ТЕЦ була збудована у 1958-1964 ро­ках. Чернігівська ТЕЦ розташована за територією  міста, в промисловому районі. На даний час встановлена теплова по­тужність ТЕЦ складає 409 Гкал/год, електрична 210 МВт. ТЕЦ є  виробником теплової та електричної енергії .  Теплова енергія відпускається для потреб населення, а також промислових та бюджетних споживачів міста Чернігова. Електрична енергія, що виробляється на станції в повному обсязі відпускається до Єдиної  Електричної Системи  України. Будівництво і введення в експлуатацію Чернігівської ТЕЦ здійснювалося у дві черги. В 1961 році введена в експлуатацію перша черга Чернігівської ТЕЦ. Перша черга ТЕЦ складається із чотирьох котлів високого тиску типу БКЗ-210-140 ПТ Барнаульського котельного заводу, паровою продук­тивністю 210 т год, тиском перегрітої пари 140 кгс/см2, температурою перегрітої пари 5500С та двох турбогенераторів типу ПТ-50/60-130/7 Свердловського турбомоторного заводу з генераторами   типу  ТВ-60-2  максимальною потужністю 60 МВт.

Чернігівська ТЕЦ була збудована у 1958-1964 ро­ках.

Друга черга будівництва ТЕЦ була закінчена 25 грудня 1974 року. На ТЕЦ додатково встановлене об­ладнання: турбіна Т-100/120-130/-3, генератор Г-3, типу ТВФ-120-2; паровий котел № 5, типу ТГМ-84/Б продуктивність 420 т/год, тиском перегрітої пари 140 кгс/см2, температурою перегрітої пари 5600С, розрахований для спалювання природного газу або мазуту. Котел обладнаний двома регенеративними підігрівачами повітря.

Основним паливом для котлів першої черги є кам’яне вугілля марки АШ (Антрацитовий штиб) та П (пісне). Для підсвічування факелу технологічно використовується природний газ. Постачання вугілля здійснюється залізничним транспортом на протязі всього року. Вивантаження вугілля проводиться вагоноперекидачем, збудованим ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», що дозволяє максимально механізувати процес розвантаження вагонів з вугіллям і скоротити час простою залізничного транспорту під розвантаженням; приймати та  розвантажувати вагони з вугіллям узимку при особливо низьких температурах із застосуванням розморожуючого пристрою, впровадженим також завдяки ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА».

 На даний час  сумарна максимальна електрична потужність турбінних установок ТЕЦ становить: першої черги – 97 МВт

другої черги – 110 МВт на конденсаційному режимі

Подача вугілля в бункери котельних агрегатів здійснюється стрічковими транспортерами. В котельному цеху встановлені парові котли першої черги будівництва з природною циркуляцією і рідким шлаковидаленням. Кожний котлоагрегат оснащено двома шаровими барабанними млинами продуктивністю 16 т/год, які включені по індивідуальній схемі з проміжним бункером пилу. Золовловлювання на станції здійснюється мокрими золовловлювачами з трубами „Вентурі”. Транспортування золи і шлаків на золошлаковідвап, що розташований на території ТЕЦ, здійснюється гідравлічним шляхом з подальшим транспортуванням золи автомобільним транспортом до спеціальних сховищ. Водопостачання для технічних потреб і охолодження конденсаторів  першої черги станції – прямотокове з річки Десна.

Система технічного водопостачання  другої черги ТЕЦ оборотна з охолодженням скидних вод на бризкальному двохсекційному басейні площею 17 608 м2.. Чернігівська ТЕЦ являється постачальником   пари для  промислових  підприємств м. Чернігова. Магістральна теплова мережа складається з двох теплових магістралей з розгалуженням на 62 центральних теплопункти, які працюють цілодобово за виключенням ремонтних періодів і випробувань теплових мереж. Магістральні мережі прокладені в надземному виконанні  – 10 9889 м (в двотрубному вимірі), в підземному виконанні – 27 492 м (в двотрубному вимірі). Відпуск теплової енергії здійснюється по розподільчим тепловим мережам після ЦТП та по прямим підключенням від магістральної теплової мережі.   Загальна протяжність розподільчих мереж у двотрубному вимірюванні складає 153 530 м.п.