Інвестиційна програма

Про компанію Інвестиційна програма

Інвестиційна діяльність ТОВ Фірми “ТехНова” спрямована на реконструкцію та модернізацію виробничих об’єктів ТЕЦ, що дозволяє підвищити ефективність виробництва електричної та теплової енергії шляхом зменшення обсягів та термінів ремонтів (в тому числі аварійних).

ЦЕ СПРИЯЄ:

  • зниженню питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії
  • зниженню обсягів використання електричної енергії на забезпечення власних потреб ТЕЦ
  • підвищується ефективність використання виробленої енергії на станційних котельних установках пари

Метою інвестиційної діяльності є підвищення рівня надійності та економічності роботи ТОВ Фірми “ТехНова”

I ПРОЕКТ Реконструкція КЕП “Чернігівська ТЕЦ”

Згідно зі Стратегічною Програмою розвитку Чернігівської ТЕЦ, затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 22 червня 2012 року, ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» розроблено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) «Реконструкція КЕП “Чернігівська ТЕЦ”».

Техніко-економічним обґрунтуванням передбачається будівництво нового парового котла паропродуктивністю 420 т/год. працюючого за технологією спалювання вугілля в циркулюючому киплячому шарі (ЦКШ) та проведення реконструкції турбогенератора № 3 із збільшенням електричної потужності на 16 МВт.

Основні переваги технології циркулюючого киплячого шару (ЦКШ):

–    можливість ефективного спалювання низькокалорійного, високозольного вугілля, а також вугілля з малим виходом летких речовин;

–    ефективне очищення димових газів від окислів сірки (більше 90%) за рахунок додавання вапна і низьким рівнем температури горіння палива;

–    зменшення викидів окислів азоту обумовлений низькою температурою спалювання палива і організації ступінчатого підводу повітря;

–    зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу до рівня, що не перевищує європейських норм;

–    суттєве зменшення споживання природного газу (на 50%) у порівнянні з існуючими котлами.

ТЕО «Реконструкція КЕП Чернігівська ТЕЦ», пройшло Державну експертизу і отримало схвальний висновок в ДП «Укрдержбудекспертиза» м. Київ.

На даний час ТЕО «Реконструкція КЕП “Чернігівська ТЕЦ”» знаходиться на розгляді в Міненерговугілля України.

ТЕО розглянуто «Науково-технічним центром електроенергетики» ДП НЕК «Укренерго» і рекомендовано на розгляд науково-технічної ради секції електроенергетики Міненерговугілля України.

II ПРОЕКТ Інвестиційної програми модернізації та реконструкції теплових мереж і теплових пунктів ТОВ фірми «ТехНова» КЕП «Чн ТЕЦ» на 2016 рік

Встановлення  прибудинкових приладів обліку теплової енергії – 362 приладів.

Реконструкція існуючої теплової мережі  із застосуванням попередньо ізольованих трубопроводів по вул. 1-ої Гвардійської Армії  від теплової камери ТК-14/22 до теплової камери ТК-14/24 ø530 мм,  L=  418 м.п. в однотрубному вимірі

III ПРОЕКТ «Підвищення енергоефективності у секторі центрального теплозабезпечення України»

ТОВ ФІРМА “ТЕХНОВА” є учасником проекту, що спільно реалізують Світовий банк реконструкції та розвитку і Фонд Чистих Технологій «Підвищення енергоефективності у секторі центрального теплозабезпечення України”.

ЗВІТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ