Нормативна база

Нормативна база

Розпорядження кабінету міністрів від 08 грудня 2014 р. N 1195-р Київ

Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії

1. З метою забезпечення надійної, безперебійної (стабільної) роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання аварійним ситуаціям та пошкодженню електроенергетичних установок, їх елементів та споруд погодитись з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо вжиття на ринку електричної енергії таких тимчасових надзвичайних заходів:

1) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за зверненням Міністерства енергетики та вугільної промисловості — забезпечення: коригування тарифів на виробництво електричної енергії, зокрема виробникам, які працюють за ціновими заявками (шляхом встановлення обмеження граничної ціни системи, показників, що використовуються для визначення цін за маневреність та робочу потужність тощо), та величин «зеленого тарифу»; встановлення додаткових платежів (надбавки, знижки) виробникам електричної енергії; коригування тарифів на передачу електричної енергії; коригування інвестиційних програм ліцензіатів; зміни алгоритму розподілу коштів оптового ринку електричної енергії України та нормативів перерахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії;

2) державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості виходячи з наявних запасів палива для виробництва електричної енергії тепловими електростанціями енергогенеруючих компаній залежно від марок вугілля, стану електричних мереж та іншого енергетичного обладнання: визначення допустимого рівня зниження резерву енергогенеруючих потужностей; встановлення вимог щодо графіків (добових, тижневих тощо) та обсягів виробництва електричної енергії за окремими енергогенеруючими компаніями (у розрізі енергоблоків); встановлення тимчасових обмежень виробництва електричної енергії, зокрема виробникам з альтернативних джерел енергії; забезпечення дотримання встановлених лімітів потужності; встановлення тимчасових обмежень щодо пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, а також визначення умов здійснення та обсягів міждержавного перетікання електричної енергії; забезпечення контролю за виконанням завдань з обмеження споживання електричної енергії та потужності із залученням Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;

3) державним підприємством «Енергоринок»: розроблення разом з державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» з урахуванням графіків та обсягів виробництва електричної енергії графіків навантаження енергетичної системи України; нарахування платежів за електричну енергію її виробникам, що працюють за ціновими заявками, для яких встановлені графіки та обсяги виробництва електричної енергії, за граничною ціною системи;

4) Державній інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії дозволити проведення перевірок енергетичних об’єктів суб’єктів електроенергетики з питань режимів та надійності роботи основного обладнання протягом осінньо-зимового періоду 2014/15 року.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості за три дні до закінчення строку дії цього розпорядження поінформувати Кабінет Міністрів України про стан його виконання.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє протягом місяця.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Бланк «Згоди на збір та обробку персональних даних»

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних » від «01» червня 2010 року, №2297-VІ потрібно надати згоду на обробку персональних даних. Для цього необхідно загрузити Бланк згоди на свій компьютер. Заповнити його, та відправити за адресою: КЭП «Чернігівська ТЭЦ», вул. Щорса 51, м. Чернігів, Україна, 14017.

Закони України

Постанови НКРЕКП

Накази Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

  • Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого опалення (Наказ МБАЖКГ №4 від 22.11.2005 р.)

Кодекси України

  • Житловий кодекс України
  • Цивільний кодекс України

Постанови Кабінету Міністрів України

  • Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями (Постанова КМУ №572 від 08.10.1992 р.)
  • Правила користування тепловою енергією (Постанова КМУ №1198 від 03.10.2007 р.)
  • Постанова КМУ від 21.07.05 № 630 ″Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення″
  • Постанова КМУ від 17.02.10 № 151 ″Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості″

Роз’яснення Міністерства юстиції України

  • Про договори у сфері житлово-комунальних послуг

Інші нормативні документи